Η Εταιρία

 

 

Η ΕΡΓΩ' ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1995 ως μετεξέλιξη προγενέστερης εργοληπτικής επιχείρησης με επιτυχή λειτουργία από το 1975. Από την ίδρυσή της εξειδικεύτηκε στην κατασκευή όλων των κατηγοριών δικτύων πόλεως.

 

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει πολύ μεγάλο αριθμό υδραυλικών έργων (ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.α.), έργων φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και σύνδεσης καταναλωτών στα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, και έχει αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση των έργων αυτών. Επενδύει σταθερά σε μηχανικό εξοπλισμό και ανθρώπινό δυναμικό και απασχολεί δικό της μόνιμο προσωπικό με πλήρη εξειδίκευση σε έργα υποδομών σε περιβάλλοντα πόλης.

 

Είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη όλων των συστημάτων εγκατάστασης υπογείων δικτύων πάσης φύσεως χωρίς ανοικτή εκσκαφή πραγματοποιώντας διατρήσεις (τεχνολογία NoDig). Σήμερα, με εμπειρία άνω των 15 ετών στην τεχνολογία NoDig, έχει κατασκευάσει πληθώρα έργων με απόλυτη επιτυχία και αποτελεί τη σημαντικότερη ελληνική εταιρία σε έργα της τεχνολογίας αυτής. Διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό που καλύπτει όλο το φάσμα τεχνολογιών NoDig και ασχολείται συστηματικά με την τοποθέτηση αγωγών χωρίς εκσκαφή.

 

Η ΕΡΓΩ´ ΑΤΕ είναι μία από τις λίγες τεχνικές εταιρίες στην Ελλάδα που διαθέτουν πλήρη τεχνογνωσία για την κατασκευή έργων φυσικού αερίου και από τις ελάχιστες που έχουν άδεια για επέμβαση σε ενεργούς αγωγούς.

 

Παράλληλα έχει κατασκευάσει και μεγάλο αριθμό άλλων έργων, κυρίως δημοσίων - όπως έργα οδοποιίας, κτιριακά, δεξαμενές πόσιμου νερού, αντλιοστάσια, ηλεκτρομηχανολογικά έργα - αλλά και σημαντικό αριθμό ιδιωτικών.

 

Πολιτική της εταιρίας είναι η ποιοτική και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευή των έργων με δικά της τεχνικά μέσα και δικό της εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό.

 

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη από την TÜV NORD με ISO 9001:2008 διασφάλισης ποιότητας (από το 1997) αλλά και ISO 14001:2004 περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Η ΕΡΓΩ´ ΑΤΕ σήμερα έχει καταταγεί στην 6η τάξη ΜΕΕΠ και συνεχίζει να εκτελεί έργα που αλλάζουν τη χώρα.

 

 

 

 

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015